Γυναικομαστία

Διόρθωση του προβλήματος χειρουργικά σε άντρες.

Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή

Αποκατάσταση στήθους μετά από μαστεκτομή

Ανισομαστία

Διόρθωση του μεγέθους και σχήματος των μαστών

Μείωση Στήθους

Μείωση του μεγέθους των μαστών

Ανόρθωση Στήθους

Νέο σχήμα και ισχυρή στήριξη στον μαστό

Αυξητική Στήθους

Αύξηση του μεγέθους των μαστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο